Ganoi.net - Trang web sẽ có những hình ảnh và thông tin về gà đá, mình sẽ cung cấp chiến kê cho các anh em chơi gà nòi, gà đá, gà cựa, gà mỹ

Dưới đây là facebook của mình:

Gà nòi

gà nòi Mỹ hatch Gà asil Gà mỹ chuối Gà Mỹ Nhạn Gà jap